Lær at sejle i Nivå Bådelaugs Optimist- og Ungdomsafdeling.

Sejlads er en fantastisk sport fuld af vind og vejr, udfordringer og godt kammeratskab. Hos os i Nivå Bådelaug kan børn komme i gang med at sejle uden de store omkostninger og lære at sejle på forsvarlig vis.

Hvad enten du vil hyggesejle eller sejle kapsejlads, har vi et godt tilbud til dig i Nivå Bådelaug. Vi har et godt socialt miljø for børn og unge i aldersklassen 8-16 år. Klubben har både sine egne joller og sejlertøj til udlån, så der er ikke nogen store startomkostninger for at komme i gang.

Sikkerhed og tryghed er alfa omega for os i Nivå Optimist- og Ungdomsafdeling. Vi har trænere til de forskellige jolletyper, og der er altid følgebåde med på vandet, når de unge sejlere stævner ud. Dertil er Nivå en hyggelig og aktiv havn med mange andre gode aktiviteter. 

Børnene elsker at lege i vandet, på en sommerdag ligger jollerne ofte på Øresund med bunden i vejret og børnene plaskende omkring. Det hører med til undervisningen i sikkerhed, at man har prøvet at vælte med jollen og få den på ret køl og tømt for vand uden hjælp. Derfor kalder vi sommetider os selv - Nivå Badelaug! 

Vi er pt. ca. 30 medlemmer i Optimist- og Ungdomsafdelingen, men vi har en ambition om at vokse til 40-45 i løbet af sæsonerne 2017 og -18. Vi har pt. 15 optimistjoller, 3 Zoom 8 og 2 Feva joller.

Interesseret ? Kom ned og se, og tag dit barn med. Der er altid erfarne voksne og børn der kan hjælpe dig/jer i gang. Vor sæson begynder normalt primo maj, og vi træner mandag og torsdag fra kl. 17.

Se vores to "Lær at sejle i Nivå" foldere her:

Du kan følge os på Facebook på gruppen: Nivå Bådelaug – Ungdomsafdeling, og på Nivå Bådelaugs hjemmeside.

 

Ungdom

Ungdomsafdelingen er for dem der er ved at vokse ud af Optimist jollen. Erfaringen viser at overgangen til næste jolletype kan være svær for denne aldersgruppe. Vi har fokus på denne overgang og motiverer de unge til at prøve.

Vi giver børnene mulighed for at prøve flere forskellige jolletyper, de syntes det er sjovt og inspirerende at prøve nye jolletyper. Vi tilbyder pt. Zoom 8 (enmandsjolle) og Feva som er en udbredt tomandsjolle. Vores ungdomstræner sørger også for at denne aldersgruppe løbende får mulighed for at prøve klubbens større J-80 kølbåde til hygge og kapsejlads.Sponsorer