Ildsjæle søges!

Vi har brug for flere ildsjæle i klubben.

Som frivillig ildsjæl vil du bidrage til en god klub og sikre gode oplevelse for medlemmer og gæster der deltager i vores aktiviteter til lands og til vands.
Nogle opgaver kræver praktisk viden, andre måske et kursus eller bare lyst & vilje. Klubben er behjælpelig med støtte til relevante kurser og andre udgifter.
Og mon ikke også der bydes på en forfriskning under aktiviteterne??
Fælles for alle opgaver er, at man arbejder sammen med den, der har det overordnede ansvar for opgaven. (Du er ikke alene!)
Opgaverne er tænkt som noget, der enten gennemføres én gang eller spredt over sæsonen på tidspunkter, der passer den enkelte, og er et supplement til vores faste instruktørstab.
 
Ideer til andre områder modtages gerne. Skriv også hvis noget skal uddybes.
Kom glad og frisk og tilmeld dig på formanden@nivaabaadelaug.dk
 

Michael Rasmussen
 

Stævne-crew:


Vi vil gerne skabe mere aktivitet omkring lokale stævner. Det være sig jolle, surf eller J/80. Disse stævner tænkes åbne for deltagere fra andre klubber, således vi kan få et spændende felt på banen.
Der vil være brug for hjælpere til det praktiske såsom klargøring af materiel, registrering, forplejning, oprydning m.m.
Vi søger 6-8 ildsjæle som kan deltage ad-hoc.

Klub-crew:


På trods af at alle bidrager til at passe på vores faciliteter, så har vi behov for en grundigere indsats. Vi har vores klublokaler, grillplads og jolleområde hvor genstande skal stilles på plads, køleskab fyldes op, planter luges og vandes m.m.
Bla. vil vi gerne renovere stativet hvor optimistjollerne ligger.
Vi søger 3-4 ildsjæle der vil bruge nogle timer en fast dag hver måned i løbet af sæsonen.

Materiel-crew:


For at gennemføre vores mange aktiviteter råder vi over forskellige bådtyper, der hver kræver forskellig grad af eftersyn og vedligehold. Disse er indelt i følgende grupper:
RIB og dommerbåd
Skolebåde
Handicap/Olsen Twin
Joller
Vi søger 2-3 ildsjæle til hver gruppe. Specielt i relation til RIB og dommerbåd vil det være godt med erfaring/kendskab med vedligehold af bådmotorer. Speedbådscertificat kan også være relevant. Det kan klubben hjælpe med.

Dommer:


Vi vil gerne kunne stille med kapsejladsdommere til egne og ved udenbys stævner.
Har du lyst til at tage en dommeruddannelse og være i centrum på kapsejladsbanen, så er det her det sker.
Vi søger 1-2 ildsjæle.

Bådfører:


Der er altid brug for en ekstra bådfører som afløser for den faste stab.
Det gælder både for dommerbåden og vores støttebåde.
Speedbådscertificat vil være nødvendigt. Det kan klubben hjælpe med og betaler for.
Vi søger 3-4 ildsjæle.

Kommunikation:


Vi vil gerne skabe mere opmærksomhed omkring Nivå Bådelaug og dermed også tiltrække nye og gerne yngre medlemmer. Vi må se i øjnene at et opslag i Nivå Centeret kommer ikke til at flytte meget.
Vi skal være mere synlige på de sociale medie med gode historier.
Der skal udarbejdes små historier og film/billedsekvenser der gør sig godt på Instagram, Facebook, Twitter med mere.
Vi søger 1-2 ildsjæle med flair for den rigtige historie og det gode billede.

Jolle-crew:


For at kunne gennemføre træning med jolleungdom er der behov for støtte på land

Videooptagelse:

Et billede siger mere end tusinde ord. En film siger endnu mere. Vi skal have optaget og redigeret videofilm som vi kan bruge i forskellige sammenhæng.
Hvert udvalg samt NB som helhed skal have en 2-3 min præsentationsvideo, gerne aktion-præget og på en måde, der viser sejlsport fra sin mest spændende side.
Derudover vil det være givtigt hvis vi kan dække stævner og andre events med længere videosekvenser.
Der vil være behov for optagelse fra luften. Det kan være fra en helikopter, men en drone går også an.
I begge tilfælde skal vi kunne bruge dem på Instagram, Youtube og Facebook.
Vi søger 1-2 ildsjæle med optage- og redigeringsudstyr.

Grill-crew:


Uden mad og drikke . . .
Vi vil gerne afholde nogle hyggearrangementer i løbet af sæsonen.
Der skal købes ind, måske forberedes noget mad og gøres klar til spisning. Oprydning hjælpes vi med.
Ligeledes vil vi gerne afslutte træningsaftener med noget fællesspisning. Enten ved grillen eller på anden vis.
Vi søger 6-8 ildsjæle, der vi skiftes til dette.

Optimist-crew:


For at kunne gennemføre træning med nybegyndere er der behov for støtte på land og til vands. (du skal ikke sidde i en Optimistjolle??)
Her er der tale om fast ugentlige træningsaftener.
Vær med til at re-tænke vores måde at gennemføre dette på og vær med til at introducere de yngste til sikker og sjov sejlads.
Vi kan tilbyde trænerkursus via Dansk Sejlunion. Det kan klubben hjælpe med og betale for.
Vi søger 3-4 ildsjæle, der vi skiftes til dette.
 


Med sejler-surfer hilsen
Michael
Formand - formanden@nivaabaadelaug.dk

Sponsorer