Sejlerskolen i Nivå Bådelaug

Hvem er vi

Sejlerskolen er for ungdom og voksne sejlere fra 15 år. Sejlerskolen drives af engagerede og erfarne sejlere og vi tilbyder alle former for uddannelse af sejlere fra begyndere til erfarne sejlere der bare vil have et 'brush up'. Sejlerskolens både består i øjeblikket af 3 både - en spækhugger og to J80'ere. Vi sejler skolesejlads fire dage om ugen i maj, juni, august og september samt udvidet sejlads i form af kapsejlads om onsdagen.
 

Forår

Den første uge i maj måned starter den paktiske undervisning på vandet. Vi mødes mellem 17:30 og 18:00 alt efter hvad man har aftalt med sin instruktør og sejler et par timer. Vi sejler frem til sommerferien.
Men inden da skal bådene en tur på land og klargøres. Det plejer vi at gøre en lørdag lige inden.
 
Det er muligt at der bliver arrangeret en dagstur på sundet, fx en tur til Ven i løbet af foråret.
 
Tirsdags, om aftenen, anvendes J80 bådene til kapsejlads ud for Rungsted.  

Sommer

Sommerferien følger stort set skolernes sommerferie.
 
J80 bådene deltager i de stævner der måtte være. 

Efterår

Vi sejler igen om aftenen et par timer indtil det senere på efteråret bliver for mørkt.
2. års eleverne har mulighed for at gå op til prøve og erhverve duelighedsbevis.

Vinter

Om vinteren sejler vi hver søndag formiddag Nivå Vinter Cup (NVC). Selvfølgelig under hensyn til vind og vejr. Der deltager omkring 10 både så det er 'hot'. Bådene kommer fra Helsingør, Rungsted, Tårbæk samt selvfølgelig vore egne skolebåde. Vi mødes kl 9 og satser på at gennemføre 5 sejladser og være i havn igen inden kl 13.
 
Om vinteren tilbyder vi kurser i Navigation til duelighed og Yachtskipper 3.
Vil du genopfriske eller teste dine færdigheder udi søvejsregler og afmærkninger, har Sejlsikkert.dk denne quiz at fordrive tiden med i vintermånederne.
 

Hvorfor gå på sejlerskole?

Nivå Bådelaugs Sejlerskole er for voksne mænd og kvinder, som vil lære at sejle med sejl.

Sejlerskolens væsentligste aktivitet er at undervise nye sejlere i den grundviden og de praktiske færdigheder, som enhver sejler bør være i besiddelse af som færdes på vandet sikkert og som kræves til beståelse af Danmarks Sejlunions "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere".

Uddannelse til duelighedsprøven foregår over 2 sæsoner med teori enten mellem de 2 sæsoner hvor du lærer alt praktisk til at håndtere en båd eller før du går i gang med den praktiske sejlads. Når du har erhvervet dit duelighedsbevis og fortsat ønsker at forbedre dine færdigheder til søs, kan du efterfølgende år tilmelde dig et af sejlerskolens hold for videregående sejlads.

Som elev deltager du i forårsklargøringen af bådene. Et arbejde vi er sammen om, så du lærer at vedligeholde og værne om bådene til egen og fælles glæde.

Undervisningen formidles af erfarne instruktører, som sammen med bådsmændene varetager sejlerskolens daglige drift på frivillig basis og af interesse for sejlerlivet. Læs alle detaljerne i vores folder eller kontakt os på sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk for flere oplysninger.

Kom og vær med!

 

Praktisk Sejlads

I Nivå Bådelaugs sejlerskole kan du få en god start på din sejleruddannelse, som for de fleste varer hele livet. Du sejler på et hold bestående af 3 elever og en instruktør. Holdet sejler én aften om ugen 1. maj til ultimo september, dog ikke i juli måned. Du deltager således i ca. 16 skolesejladser på en sæson.

De praktiske færdigheder, du skal lære, omfatter bl.a.:

  • Fartøjskendskab, herunder betegnelser på rig, liner og udstyr ombord samt håndtering af samme.
  • Styring og manøvrering, herunder sætning, trimning og bjærgning af sejl, stagvending og bomning, afgang fra og anløb til bro, styring efter kompas og mærker, mand over bord manøvre.
  • Betjening af bådens påhængsmotor.

Ud over de ugentlige skolesejladser arrangeres i løbet af sommeren en fælles weekendsejlads og en natsejlads, hvori hele sejlerskolen har mulighed for at deltage. Holdene arrangerer også ofte deres egen udflugtssejlads.
Hertil kommer et par aftenkurser i tovværk og påhængsmotor.

Ved sæsonens afslutning afholdes duelighedsprøve i praktisk sejlads for de elever, der indstilles hertil. Du skal regne med at sejle i 1 - 3 sæsoner, før du indstilles til den praktiske prøve. 

Gå til tilmelding.

Yderligere information omkring sejlads og/eller navigation kan fås ved at skrive til sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk

Sponsorer