Sejlerskolen i Nivå Bådelaug

Sejlerskolen er for ungdom og voksne sejlere fra 15 år. Sejlerskolen drives af engagerede og erfarne sejlere, og vi tilbyder alle former for uddannelse af sejlere fra begyndere til erfarne sejlere, der bare vil have et 'brush up'. Sejlerskolen har 3 både - en Hanse 301 og to J80'ere. Vi sejler skolesejlads fire dage om ugen i maj, juni, august og september. Har man duelighedsbevis, kan man deltagere i videregående tur- og kapsejlads.

 


Hvorfor gå på sejlerskole?

I Nivå Bådelaugs sejlerskole kan du få en god start på din sejleruddannelse, som for de fleste varer hele livet. Sejlerskolens væsentligste aktivitet er at undervise nye sejlere i den grundviden og i de praktiske færdigheder, som enhver sejler bør være i besiddelse af for at kunne færdes sikkert på vandet. Undervisningen kan afsluttes med Danmarks Sejlunions "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere".

Uddannelse til duelighedsprøven foregår over 2 sæsoner, hvor du lærer alt praktisk til at håndtere en sejlbåd. Typisk deltager man i teoriundervisning mellem de 2 sæsoner. Når du har erhvervet dit duelighedsbevis og fortsat ønsker at forbedre dine færdigheder til søs, kan du efterfølgende år tilmelde dig et af sejlerskolens hold for videregående sejlads. 

Som elev deltager du i forårsklargøringen af bådene. Et arbejde vi er sammen om, så du lærer at vedligeholde og værne om bådene til egen og fælles glæde.

Undervisningen formidles af erfarne instruktører, som sammen med bådsmændene varetager sejlerskolens daglige drift på frivillig basis og af interesse for sejlerlivet.

Kom og vær med!


 

Praktisk Sejlads

Du sejler på et hold bestående af 4 elever og en instruktør. Holdet sejler én aften om ugen fra 1. maj til ultimo september, dog ikke i juli måned. Du deltager således i ca. 16 skolesejladser på en sæson.

De praktiske færdigheder, du skal lære, omfatter bl.a.:

  • Fartøjskendskab, herunder betegnelser på rig, liner og udstyr ombord samt håndtering af samme.
  • Styring og manøvrering, herunder sætning, trimning og bjærgning af sejl, stagvending og bomning, afgang fra og anløb til bro, styring efter kompas og mærker, mand over bord manøvre.
  • Betjening af bådens motor.

Ud over de ugentlige skolesejladser arrangeres i løbet af sommeren en fælles weekendsejlads og en natsejlads, hvori hele sejlerskolen har mulighed for at deltage. Holdene arrangerer også ofte deres egen udflugtssejlads.

Ved sæsonens afslutning afholdes duelighedsprøve i praktisk sejlads for de elever, der indstilles hertil. Du skal regne med at sejle i 1 - 3 sæsoner, før du indstilles til den praktiske prøve. 

Tilmelding 

Bliv medlem af Nivå Bådelaug her

Derefter kan du tilmelde dig til sejlads her

Du kan få yderligere information omkring sejlads ved at skrive til sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk

 


Sponsorer