Yachtskipper 3 uddannelse

Yachtskipper af 3. grad - oftest kaldet Y3 - er en videregående teoretisk uddannelse for fritidssejlere. Skal du føre et skib på over 15 meter er Y3 et “must”. Men Y3 er særdeles anvendelig for alle, der interesserer sig for at sejle mere end en tur ud og ind af havnen søndag eftermiddag.

Følgende emner indgår i Y3 uddannelsen:

  • Navigation
  • Søvejsregler
  • Sømandsskab og søsikkerhed
  • Meteorologi
  • Søret
  • Vagttjeneste
  • Sejladsplanlægning

Målet er, at alle deltagere skal føle sig parate til at tage Dansk Sejlunions eksamen i foråret 2022, sandsynligvis i midten af april.

Der afholdes informationsmøde om yachtskipper 3 uddannelse i Nivå, vinteren 2021/22. Det sker i Nivå Bådelaugs klubhus, mandag den 27. september kl. 19:30 – ca. 21:00 (brug den udvendige trappe).
Du kan tilmelde dig til introduktionen under Tilmelding, eller ved at klikke her.
Du kan tilmelde dig til kurset, også under Tilmelding, eller ved at klikke her.

Du kan også læse mere om uddannelsen på Dansk Sejlunions hjemmeside ved at klikke her.

Sponsorer