Yachtskipper 3 uddannelse

Yachtskipper af 3. grad - oftest kaldet Y3 - er en videregående teoretisk uddannelse for fritidssejlere. Skal du føre et skib på over 15 meter er Y3 et “must”. Men Y3 er særdeles anvendelig for alle, der interesserer sig for at sejle mere end en tur ud og ind af havnen søndag eftermiddag.

Følgende emner indgår i Y3 uddannelsen:

  • Navigation
  • Søvejsregler
  • Sømandsskab og søsikkerhed
  • Meteorologi
  • Søret
  • Vagttjeneste
  • Sejladsplanlægning

Målet er, at alle deltagere skal føle sig parate til at tage Dansk Sejlunions eksamen i foråret 2021, sandsynligvis i midten af april.

Uddannelsen gennemføres ved deltagelse i studiegrupper, som arbejder med gennemgang af pensum, øvelser, hjemmeopgaver og fælles diskussioner. Planlægning og støtte til deltagerne sker dette år i et samarbejde mellem Nivå Tursejlere og Nivå Bådelaug.

Der afholdes informationsmøde om yachtskipper 3 uddannelse i Nivå, vinteren 2020/21. Det sker i Nivå Bådelaugs klubhus, søndag den 11. oktober kl. 10:00 – ca. 11:30 (brug den udvendige trappe).

Du kan også læse mere om uddannelsen på https://dansksejlunion.dk/uddannelse/fritidssejleruddannelserne/yachtskipper/yachtskipper-overblik

Sponsorer