Træning

Der vil altid være erfarne og uddannede trænere og hjælpere til stede. Vi mødes kl. 17 og rigger bådene til. Før vi går på vandet holdes der et skippermøde kl. 17:30. Her gives sejladsinstrukser, mål med træning, information om vind og vejr, trim fiduser mv. af træneren. Herefter går vi på vandet. Børnene er delt op i grupper efter erfaringsniveau og jolletype. Normalt er vi 3 grupper. Der vil typisk være 2-3 gummibåde på vandet sammen med jollerne.

Vores trænere er uddannet på Dansk Sejlunions kurser, og vi benytter deres træningsmetoder til at lære børn at sejle.

Vi har altid en "brovagt" på land. Denne opgave går på tur mellem forældre. Brovagten har radiokontakt med gummibådene, hjælper til på land og sørger for at alt er ryddet op efter træningen. Brovagten tager hånd om børn som kommer tidligt i havn, og er kontakt til myndigheder/forældre i tilfælde af ulykke. Se separat information om ansvar og rolle for brovagten.

Sejler vi i dag?

Til træning mødes vi altid på havnen på træningsdagen (mandag og torsdag). Vi tager en velovervejet beslutning når vi er på havnen. Vi kan ikke ”læse” vejret på forhånd. Ofte er det børnene selv der vil ud i blæse vejr, regn og bølger. Mange syntes det er lidt sejt at komme ud i en ordentlig ”blæser”. Hvis der er for lidt vind tager vi ofte børnene med en tur ud i gummibåd, og trækker dem på skift i en badering. Måske stikker vi en tur til Sletten og får en is. Hvis der er for meget vind sejler vi måske en tur rundt i havnen, underviser børnene i teori el. lign.

Sponsorer