Kapsejlads i sejlerskolen

Vil du melde dig til Sejlerskolens kapsejladshold kan du gøre det her - og vil du vide mere om kapsejlads kan du kontakte kapsejladsholdets instruktør Erik Lund Lauridsen på 4566 3690.


Undervisning

Den praktiske undervisning foregår som deltagelse i onsdagsmatcherne ca. 15 gange pr. sæson. Kapsejladsen er med blandede bådtyper, hvor der deles op i løb med både der er på nogenlunde samme niveau.

 
 


Bådene

Vi sejler i sejlerskolens to J80'ere Frigg og Gefion. J80 hører til den gruppe der kaldes "sportbåde". Det kaldes de fordi de er hurtige og har meget sejl ift. vægt. Båden kan plane ved vindstyrker over 7-8 m/s. Båden vejer ca. 1.600 kg og har et sejlareal på 100 m2. J80'eren sejles normalt af 3 - 5 personer.


Forberedelse

Sejlbådene vedligeholdes ved hver sæsonstart. Her foretages let slibning og bundmaling samt polering af fribord. Masterne kontrolleres. Sejl, skøder og fald skiftes ved behov.

Bådene skal vedligeholdes så de fremstår pæne og velholdte samt være i en sikkerhedsmæssig høj standard.
Ved sæsonstart planlægger bådsmændene i Sejlerskolen klargøringen.
Her planlægges omfang af arbejdet og deltagelse af elever og instruktører.
Arbejdets omfang og plan udsendes i marts/april måned.


For dig der ønsker at blive bedre til kapsejlads

Kapsejlads er et tilbud til dig der allerede kan sejle og som gennem praktisk sejlads ønsker at blive bedre til at sejle ikke bare kapsejlads, men også at blive en bedre og rutineret sejler. Og det skal være sjovt og udfordrende på den gode måde.

Det er målet at deltagerne vil få opøvet færdigheder og rutiner, som for det første vil give dem mod på kapsejlads og for det andet vil medvirke til øget viden om boathandling, strategi og taktik til at kunne avancere i kapsejladsen i løbet af sæsonen.Forudsætninger

Du skal have bestået Duelighedsprøven. Derudover skal du være bekendt med almindelige vigeregler, terminologi og almindeligt godt sømandsskab. Hvis du ikke er 100% fortrolig med ticklers, tvist i sejl, rebning og løjgang, så bliver du det, og derudover får du et godt indblik i at prøve kræfter med basal spilersejlads. Basal spilersejlads kan beskrives som læ opsætning og nedtagning og bomninger alt sammen i vindstyrker mindre end 6 m/s.


At sejle kapsejlads

Deltagerne sættes sammen på (mere eller mindre faste) hold - dette giver plads til lejlighedsvise afbud.

Trim, regler, startprocedurer og taktik vil være vigtige ingredienser i træningen. Ud fra vejrforholdene vurderes taktikken allerede i forbindelse med tilrigning, og der kommer hurtig feedback på vandet. Dels fra instruktøren, men også ved at se sig omkring efter de andre både. Forhåbentlig ligger de bagved, men det er jo ikke givet. Undervejs tages stilling til optimal sejlføring. Efter afrigning diskuteres hvad der gik godt og hvad der kan gøres bedre.


Eleverne skiftes til at være skipper på båden (med instruktøren i baghånd). Hver enkelt elev har egne opgaver på hele turen. Med skipper ved roret dirigeres ud af havnen med en på fordæk med henblik på at lægge til pæl for at sætte sejl. Undervejs aftales hvem der tager storsejl, spiler og der deles om fokkeskøder. Ved spilersætningen er der tilsvarende fordeling af rollerne.


Kapsejlads - det er smittende – og har du lyst til at indgå i et spændende team så er der meget at læring at hente.

Kapsejladsen foregår onsdagaften. Forårssæsonen spænder fra primo maj til ultimo juni og efterårssæsonen starter primo august og slutter ved udgangen af september. I alt ca. 15 kapsejldaser. Et par af kapsejladserne er langdistance, hvor der bliver sejlet om lørdagen. Her går sejladsen op til Kronborg, rundt om Hven eller sydpå mod Tårbæk alt efter vind og vejr.
 

 


Sponsorer