Ny sejler

En ny sejler vil hurtigt komme på vandet, for vore trænere er vant til at håndtere nye sejlere. Som ny sejler er det vigtigt med en god start, da der ellers er en risiko for tidligt frafald. Typisk starter man er forløb med et par gange uden sejl hvor man bare padler rundt i havnen, forud for det gives en kort introduktion til det at sejle. At lære vandet og båden at kende er vigtigt. Herefter skal barnet lære vinden at kende. Det foregår med sejl i havnen med følgebåd (som er en gummibåd og hvor sammenstød er ok). Gradvist bliver den nye sejler bedre og skal til sidst ud af havnen sammen med de andre. Vi forsøger at starte grupper af nye Optimister, som niveaumæssigt kan følges ad.

Interesseret ? Kom ned og se, og tag dit barn med. Der er altid erfarne voksne og børn der kan hjælpe dig/jer i gang. Vor sæson begynder normalt primo maj, og vi træner mandag og torsdag fra kl. 17.  
 

 

 
Ny forældre på havnen

Som ny forældre på havnen er der masser af nye ting man skal lære: tilrigning af jolle, gummibåde, påklædning, sætte båd i vandet mv. Der er også mange sejlerbegreber som er gode at lære at kende. De erfarne forældre hjælper altid, men det forventes at du giver en hånd med at få jollerne rigget til, sat dem i vandet osv. Vi er alle frivillige og forældrenes engagement er vigtigt for at få træning, stævner og arrangementer til at løbe rundt.

Vi arbejder på at nye forældre hurtigt bliver sat ind i dagligdagen på havnen. Du vil også blive sat ind i brovagtens ansvar.

Vi har lavet 2 foldere som fortæller mere - find dem her.

Sponsorer