Nivå Havn

Her finder du links til havnen og dens brugere. 

I 2009 udgav Dansk Idræts-forbund et inspirationskatalog Havnen – en attraktiv idrætsfacilitet til politikere, kommunale planlæggere samt private udviklere og rådgivere. Et katalog, som skal inspirere til og skabe dialog om, hvordan idrætten kan være medvirkende til at skabe fremtidens levende havneområder i Danmark.

Inspirationskataloget er blevet til i samarbejde med de forbund og andre interessenter, der har koncentreret deres aktiviteter på og omkring vandet: Dansk Kano- og Kajak Forbund, Dansk Forening for Rosport, Dansk Sejlunion, Dansk Svømmeunion og Dansk Handicap Idræts-Forbund samt Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.

Du kan læse inspirationskataloget her.

Sponsorer