Formand

Michael Rasmussen

Formand for Nivå Bådelaug
Medlem af bestyrelsen
 
Mobil +45 2348 4247 
Mail Formand@nivaabaadelaug.dk

Sekretariatet

Gert Jensen

Sekretær
 
Mobil +45 5386 4707
Mail sekretariat@nivaabaadelaug.dk

Bestyrelsen

Stig Sprange

Kasserer for Nivå Bådelaug
Medlem af bestyrelsen
 


 
Michael Høybye NIelsen
40786846
Næstformand for Nivå Bådelaug 
Medlem af bestyrelsen
Formand for Optimist-udvalget

 
Per Amby

Medlem af bestyrelsen 


 
Vibeke Pagh
21359061
Medlem af bestyrelsen
Formand for Handikap
 
Jesper Møller Hansen
Medlem af bestyrelsen
 
 
Lars Holm Petersen
Medlem af bestyrelsen
 
 

Suppleanter

Cecilia Vesterager

Suppleant til bestyrelsen

Mail suppleant@nivaabaadelaug.dk


Steen Buck
Suppleant til bestyrelsen  
Formand for Surf-udvalget
 

Udvalg

Michael Høybye NIelsen
40786846
Næstformand for Nivå Bådelaug 
Medlem af bestyrelsen
Formand for Optimist-udvalget

 
Vibeke Pagh
21359061
Medlem af bestyrelsen
Formand for Handikap
 
Brian Habekost
Formand for sikkerhedsbåde
 
 
 
 
Bjørn Ølgaard
41381010
Formand for sejlerskolen 
Formand for Kølbådsudvalget
 
Jens Borg
Handikap
 
 


Mail handikap@nivaabaadelaug.dk 
 

Steen Buck
Suppleant til bestyrelsen  
Formand for Surf-udvalget
 
Glen Oxfeldt
61651277
Webmaster
 

Sponsorer