Formandens Årsberetning for NB 2017

I foråret 2017 overtog jeg roret som nyvalgt formand i Nivå bådelaug's bestyrelse og det på trods af, at der var oprørte vande i klubben. Det vidste jeg godt, da jeg sagde ja til at sidde for bordenden i NB's bestyrelse. Mit mål var, at ganske få pejlepunkter skulle fastholdes, for at få fokus på en ret kurs for hele klubben. Nemlig:

1. Forbedring af økonomien, som skulle være gennemsigtig og ens for alle klubbens afdelinger.

2. Forbedring af klubbens nedslidte faciliteter og på den lange bane at få et nyt klubhus, der kan rumme alle klubbens medlemmer.

3. Forbedring af omgangstonen blandt klubbens medlemmer i både skrift og daglig tale ??.

For at få disse tre fokuspunkter til at gå i opfyldelse var det vigtigt, at få en sammensat en bestyrelse, som var villig til at bruge tiden konstruktivt og arbejde målrettet med opgaverne.

Der har fra det første møde været enighed i bestyrelsen om, at vi er frivillige, og at det også betød, at det skulle være sjovt at udføre de opgaver, der stod for døren og at tonen på møderne skulle være god og venlig. For at opnå de bedste resultater i bestyrelsen fik hvert medlem af bestyrelsen deres eget arbejdsområde, som blev gennemgået og evalueret på møderne hver 3 uge.

Hvordan gik det så med valgløfterne?

Læs resten af beretningen her.

Sponsorer