Onsdagsmatch

De tre sejlklubber Nivå Bådelaug (NB), Sletten Bådeklub (SB) og Sejlcenter Nivå (SN) er blevet enige om i fællesskab at arrangere onsdagssejladserne for 2019.
 
Første sejlads bliver onsdag den 1. maj og sidste sejlads onsdag den 18 september. Der sejles ikke i juli måned.
 
Princippet for samarbejdet er, at hver klub bidrager med relevante aktiver eller frivillige, således at der som udgangspunkt er et minimum af betaling mellem klubberne for afvikling af sejladserne.

Resultater 2019
 
1. maj - sejlads aflyst
5. juni - sejlads aflyst
19. juni - OBS: Distancesejlads med 1. start kl. 17.30
 
7. august - OBS: Distancesejlads med 1. start kl. 17.30
11. september (overalt efter sejladsen) 
18. september (overalt resultat for sæsonen)
 
Resultat af NB klubmesterskab:
 
 
 
 
Afvikling af sejladser

Aftalen for 2019 kan sammenfattes som følger. 

Sejladsbestemmelserne justeres og godkendes inden hver sæsonstart med input fra de deltagende sejlere i de tre klubber enten med udgangspunkt i et fælles møde eller med input fra de tre koordinatorer.
 
Løbene sammensættes inden hver sæson, som minimum, af de tre koordinatorer fra de tre sejlklubber.
 
Vedligeholdelse samt udlægning og indtagning af de 5 kapsejladsbøjer til sæsonen håndteres af SB. NB stiller dommerbåden Freja til rådighed for årets 16 sejladser. SN arrangerer sejladserne og distribuerer resultaterne når de foreligger til én mailadresse i NB og én i SB. SN stiller med den faste dommerbesætning, som på skift suppleres med besætninger fra onsdagssejlerne til håndtering af Freja.
 
Dommerlisten for onsdagssejlerne vil foreligge ved sæsonens start.

Samling efter sejladserne

NB's deltagere mødes i vores klublokaler efter sejladserne.   

Præmier

NB står selv for præmie til NB sejlerne, mens SN står for præmieindkøb for SB og SN. 

Sæsonafslutning

Sæsonafslutning afholdes den 4. oktober kl. 18.00 i Kabyssen i Sletten.

Kapsejladsgebyr

NB medlemmer indbetaler kapsejladsgebyret for 2019 på 600.- til NB. Medlemmer af SN og SB indbetaler kapsejladsgebyret til SN.
 
Tilmelding sker her.

Koordination 

Hver sejlklub har en ansvarlig koordinator, der sikrer kommunikation, markedsføring, samarbejde med andre klubber m.m.
NB: Bjørn Ølgaard (4138 1010)
SN: Christian Caspersen (2221 2246)
SB: Gorm Arildsen (2016 6745)

Information om onsdagssejladserne i 2019

Sejladsbestemmelserne for onsdagsmatcherne 2019 kommer senere.

Dommerliste kommer senere.

Kapsejladsreglerne

Der gælder nye regler fra 2017. Du kan se dem her
"Beslutningsdiagrammet" kan ses her

Arkiv  

Overalt-resultater fra 2018.
Resultatet af NB's klubmesterskab 2018 kan ses her.

Sponsorer