Klubmodul henter siden
Olympia

Booking af Olympia

Frivillige i NB kan booke Olympia til dagsture, weekend og ferie (se brugeraftalen pdf fil.), dog kun når båden ikke benyttes til undervisning. Du skal have duelighedsbevis og VHF bevis og være godkendt som skipper af bådsmanden, og du skal også have mindst 1-2 kyndige gaster med ombord, så sikkerheden er i orden for både dig og din besætning. 

 

Som noget nyt har du som medlem af Nivå Bådelaug nu mulighed for at booke vores store 43 fods familiebåd en Beneteau Sense til videregående sejladstræning. Det kan ske når den ikke anvendes til det primære formål med veteran- og parasejlads, f.eks. i weekender og ferier.

Båden indeholder alt den luksus du kan tænke dig: 6 dejlige sovepladser, badeværelse med brus, tv, stort køkken og meget mere??

For yderligere information om båden se dette link: www.beneteau.com/sense/sense-43

Udlejning kræver: Duelighedsbevis og SRC og et udtjek fra en NB skipper.

Før booking & betaling bedes du kontakt NB bestyrelse på følgende e-mail:bestyrelsen@nivaabaadelaug.dk for at høre om båden er ledig til udlejning i den ønskede periode. Herefter indgås kontrakt. obs ingen husdyr eller rygning ombord.

Båden kan anvendes af medlemmer efter flg. prioritering:

  1. Frivillige på Veteran- og parasejlads
  2. Øvrige frivillige
  3. Øvrige medlemmer

Tildeling sker efter først til mølleprincippet inden for de tre kategorier

Priser

  • Lørdag eller søndag 1. juni -31. oktober fra kl. 07:00-21:00 pris DKK 1500,00 (kan tidligst bookes 5 dage før afgang)
  • Weekend 1. juni -31. oktober fra fredag kl. 16:00 til søndag kl. 22:00 pris DKK 3500,00
  • Ugebooking 27-34 fra lørdag kl. 14:00 til lørdag kl. 10:00 pris DKK 15000,00

 

Nivå Bådelaug, Nivå Strandpark 19, 2990 Nivå, www.nivaabaadelaug.dk, cvr 16839507

Brugeraftale mellem medlemmer og Nivå Bådelaug
Detaljer vedrørende brug af Nivå Bådelaugs (herefter NB) klubbåd til aktiviteten videregående tursejlads i
indre danske farvande:
Type: Beneteau Sense 43 Navn: OLYMPIA Kaldesignal: XPI2888 MMSI nr: 219031623
Sejlpakke: Stor- og forsejl
Brugsperiode:
Skipper (Ansvarlig bruger):
Navn:_______________________________________ Adresse:________________________________
Mob nr:_____________ Duelighedsbevis og SRC forevist: _____ (sæt kryds ved ja)
Pris og selvrisiko:
15.000 kr/uge, (uge 27-31)
1.500 Kr/dag (weekender og dage hvor der ikke er klubaktivitet)
Selvrisiko: 8.000kr
Regler for brug af Nivå Bådelaugs klubbåd:

 Aftale:

1. Båden kan kun benyttes af NB medlemmer med gyldigt duelighedsbevis og SCR certifikat, der har
minimum nogle års sejlerfaring og som er godkendt af Jesper Møller-Hansen (Bådsmand) til sejlads med
båden.
2. Båden skal sejles af minimum to personer, hvor gasten skal have nok sejlererfaring efter skippers
vurdering.
3. NB kan kræve, at lejerens sejlevner afprøves ved en prøvesejlads, før båden kan lejes.
4. Båden kan reserveres via klubmodul. Endelig aftale er først gyldig når Bådsmand har godkendt lejer og
lejebeløb er betalt.
5. Tidspunkt for overtagelse og aflevering aftales med Bådsmand.
6. 1 uges leje gælder fra lørdag kl. 12:00 til efterfølgende lørdag kl 10.00 (såfremt intet andet er skriftligt
aftalt)
7. 1 dags leje gælder fra kl. 06:00 til kl. 20:00 (såfremt intet andet er skriftligt aftalt)
8. Lejekontrakt skal underskrives af lejer som vedhæfter kopi af duelighedsbevis, og indbetaler lejen via
klubmodul senest 14 dage før sejlads påbegyndes i ugerne 27-31 og ellers 7 dage før.
Udlevering:
9. Skipper (lejer) afhenter nøgler mm efter nærmere aftale hos Bådsmand.
10. Skipper gennemgår båden for fejl og mangler.
11. Skipper kontrollerer vand, olie, brændstof (min 90%) og holdingtank (tom).
12. Skipper kontrollerer kommunikations- og navigationssystemer, samt elektriske spil.
13. Skipper kontrollerer sikkerhedsudstyr
14. Fejl og mangler fotodokumenteres og meddeles Bådsmanden.
15. Det vurderes om båden er sødygtig. 
Sejlads:
16. Skipper Gennemgår sikkerhedsinstruks med alle deltagere.
17. Skipper sikre at redningsveste er ombord og bæres når nødvendigt af hvert besætningsmedlem.
18. Besætningen optræder som værdige repræsentanter for Nivå Bådelaug i lejeperioden.
19. Skipper er ansvarlig for at efter komme krav fra havnemyndigheder, politi og tilsvarende.
20. Skipper er ansvarlig for at afregne alle bådens udgifter i forbindelse ophold i havne m.m.
Aflevering:
21. Efter udlejning afleveres båden på dens bådplads – afrigget, rengjort, sejlklar og tømt for alt uvedkommende udstyr.
22. Holding tank er tømt.
23. Brændstoftank er min 90% fuld
24. Lejer fremsendelser list over opståede problemer/skader ved afslutning af udleje.
25. Båden gennemgås og kontrolleres efter endt sejlads af Bådsmænd, at bådens stand er som ved udlevering og denne aftale er efterlevet. Hvis båden overdrages til ny bruger, gennemgår denne bådens tilstand.
26. Enhver skade eller tab behandles af sejlklubbens bestyrelse, som herefter foretager en konkrete vurdering af hændelsen. Bestyrelsen beslutter på den baggrund, hvorvidt der skal gøres ansvar gældende.
27. Den generelle regel er at lejeren kan gøres erstatningsansvarlig for skade og tab på båd og udstyr, såfremt vurderes, at tab eller skade i hvert enkelt tilfælde er sket i medfør af handlinger der enten er forsætlige eller uagtsomme. Det kan fx være skødesløs omgang med båd og udstyr eller ved grov tilsidesættelse af sejlklubbens sikkerhedsinstruks for brug af klubbåd eller brud på søvejsregler.
Overtrædelser eller mangler i forhold til kan medfører krav om dækning i henhold til selvrisiko. (udlejers vurdering).

 

Dato:____________________
Lejers underskrift: ___________________________
Dato:____________________
Udlejers underskrift: ___________________________
For Nivå Bådelaug

 

Nivå Strandpark 19, 2990 Nivå

Søn 14.04
07:00 0 kr.
08:00 0 kr.
09:00 0 kr.
10:00 0 kr.
11:00 0 kr.
12:00 0 kr.
13:00 0 kr.
14:00 0 kr.
15:00 0 kr.
16:00 0 kr.
17:00 0 kr.
18:00 0 kr.
19:00 0 kr.
20:00 0 kr.
21:00 0 kr.
22:00 0 kr.
Man 15.04
07:00 0 kr.
08:00 0 kr.
09:00 0 kr.
10:00 0 kr.
11:00 0 kr.
12:00 0 kr.
13:00 0 kr.
14:00 0 kr.
15:00 0 kr.
16:00 0 kr.
17:00 0 kr.
18:00 0 kr.
19:00 0 kr.
20:00 0 kr.
21:00 0 kr.
22:00 0 kr.
Tir 16.04
07:00 0 kr.
08:00 0 kr.
09:00 0 kr.
10:00 0 kr.
11:00 0 kr.
12:00 0 kr.
13:00 0 kr.
14:00 0 kr.
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
Ons 17.04
07:00 0 kr.
08:00 0 kr.
09:00 0 kr.
10:00 0 kr.
11:00 0 kr.
12:00 0 kr.
13:00 0 kr.
14:00 0 kr.
15:00 0 kr.
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
Tor 18.04
07:00 0 kr.
08:00 0 kr.
09:00 0 kr.
10:00 0 kr.
11:00 0 kr.
12:00 0 kr.
13:00 0 kr.
14:00 0 kr.
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
Fre 19.04
07:00 0 kr.
08:00 0 kr.
09:00 0 kr.
10:00 0 kr.
11:00 0 kr.
12:00 0 kr.
13:00 0 kr.
14:00 0 kr.
15:00 0 kr.
16:00 0 kr.
17:00 0 kr.
18:00 0 kr.
19:00 0 kr.
20:00 0 kr.
21:00 0 kr.
22:00 0 kr.
Lør 20.04
07:00 0 kr.
08:00 0 kr.
09:00 0 kr.
10:00 0 kr.
11:00 0 kr.
12:00 0 kr.
13:00 0 kr.
14:00 0 kr.
15:00 0 kr.
16:00 0 kr.
17:00 0 kr.
18:00 0 kr.
19:00 0 kr.
20:00 0 kr.
21:00 0 kr.
22:00 0 kr.
*Du kan maks. booke/leje 180 dage frem.
*Du kan maks. have 300 bookinger/udlejninger ad gangen.
Jeg er godkendt som bådfører til Olympia*:
Jeg sikrer redningsveste til alle i båden*:

Sponsorer