Praktisk Sejlads

 

I Nivå Bådelaugs sejlerskole kan du få en god start på din sejleruddannelse, som for de fleste varer hele livet. Du sejler på et hold bestående af 3 elever og en instruktør. Holdet sejler én aften om ugen 1. maj til ultimo september, dog ikke i juli måned. Du deltager således i ca. 16 skolesejladser på en sæson.

De praktiske færdigheder, du skal lære, omfatter bl.a.:

Fartøjskendskab, herunder betegnelser på rig, liner og udstyr ombord samt håndtering af samme.
Styring og manøvrering, herunder sætning, trimning og bjærgning af sejl, stagvending og bomning, afgang fra og anløb til bro, styring efter kompas og mærker, mand over bord manøvre.
Betjening af bådens påhængsmotor.
Ud over de ugentlige skolesejladser arrangeres i løbet af sommeren en fælles weekendsejlads og en natsejlads, hvori hele sejlerskolen har mulighed for at deltage. Holdene arrangerer også ofte deres egen udflugtssejlads.

Hertil kommer et par aftenkurser i tovværk og påhængsmotor.

Ved sæsonens afslutning afholdes duelighedsprøve i praktisk sejlads for de elever, der indstilles hertil. Du skal regne med at sejle i 1 - 3 sæsoner, før du indstilles til den praktiske prøve.

Gå til tilmelding.