Windsurf Instruktører i Nivå
  
Steen Buck Hansen
Formand for surf

Windsurf Instruktør 1 & 2, Dansk Sejlunion Speedbådskørekort

4036 0101
 
 Tirsdagsholdet
   
Rene Schaloffsky
 
Windsurf Instruktør 1 & 2, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort

2421 8583
surftirsdag@nivaabaadelaug.dk
   
Niels Dam

Windsurf Instruktør 1 & 2, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort


2199 9480
surftirsdag@nivaabaadelaug.dk
   
Kim Petersen
Windsurf instruktør 1 & 2, Dansk Sejlunion
Duelighedsbevis
 
4234 1060
surftirsdag@nivaabaadelaug.dk
   
Peter Grønberg
Windsurf Instruktør 1 & 2, SUP instruktør, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort
 
28 55 17 48
surftirsdag@nivaabaadelaug.dk
   
 Onsdagsholdet
 
Jesper Møller Hansen

Windsurf Instruktør 1 & 2, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort
 
2612 5115
surfonsdag@nivaabaadelaug.dk
 
Adam Wagner Höegh

Windsurf Instruktør 1 & 2, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort
 
2440 0425
surfonsdag@nivaabaadelaug.dk
 
Oliver Walbum

Windsurf Instruktør 1 & 2, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort
 
5141 5903
surfonsdag@nivaabaadelaug.dk
  Jens Lau Nielsen

Windsurf Instruktør 1, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort
 
surfonsdag@nivaabaadelaug.dk
 
Lone Mosgaard

Windsurf Instruktør 1, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort
 
surfonsdag@nivaabaadelaug.dk
   
Torsdagsholdet  
   
Jesper Schaadt

Windsurf Instruktør 1 & 2, Dansk Sejlunion Speedbådskørekort
 
2565 2670
surftorsdag@nivaabaadelaug.dk
 
Per Amby

Windsurf Instruktør 1 & 2, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort
 
2622 9990
surftorsdag@nivaabaadelaug.dk
 
Rasmus Schmock
 
Windsurf Instruktør 1 & 2, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort

surftorsdag@nivaabaadelaug.dk
 
Lars Holm Petersen
Windsurf Instruktør 1, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort

3085 5661
surftorsdag@nivaabaadelaug.dk
   
 Lørdagsholdet 
   

Henrik Haagen Larsen
 
Windsurf instruktør 1 & 2, Træner 1, SUP instruktør, Dansk Sejlunion Speedbådskørekort

6166 0153
surflordag@nivaabaadelaug.dk
 
Morten Galatius

Windsurf instruktør 1 & 2, SUP instruktør, Dansk Sejlunion Speedbådskørekort
 
4118 5249
surflordag@nivaabaadelaug.dk

  Brian Skindbjerg Jensen

Windsurf Instruktør 1, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort
 
2147 5736
surflordag@nivaabaadelaug.dk

 

Peter Grønberg

Windsurf Instruktør 1 & 2, SUP instruktør, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort
 
2855 1748 
surflordag@nivaabaadelaug.dk
  
Videregående windsurfing 
  

Frederik Sivholm Sommer

Windsurf Instruktør 1 & 2, Dansk Sejlunion
Duelighedsbevis

3054 5551

elitesurf@nivaabaadelaug.dk
 

Frederic Ørum

Windsurf Instruktør 1, Dansk Sejlunion Speedbådskørekort
elitesurf@nivaabaadelaug.dk

 


Natasha Schaloffsky Bate

Windsurf Instruktør 1, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort
elitesurf@nivaabaadelaug.dk
 
   
 
 
Kona Windsurf - Lørdag
   
Rasmus Riis
 
Windsurf Instruktør 1 & 2, Træner 1, Dansk Sejlunion Speedbådskørekort
 
2022 2084
surfkona@nivaabaadelaug.dk
   
 
   
Windsurf instruktører,   afløser 

   

Veronika Perko
 
Windsurf Instruktør 1 & 2, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort
 

 

Henrik Ludvigsen
 
Windsurf Instruktør 1, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort
 

 

Lars Dørge
 
Windsurf Instruktør 1, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort
 

 

 
Brian Habekost
Instruktør 1 & 2, Træner 1, Baneleder 1 Dommer/protest 1, Dansk Sejlunion
Duelighedsbevis
4159 8992
brian_habekost@hotmail.com

 

 
Martin Walbum
 
Windsurf Instruktør 1 & 2, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort
 
4040 2249
surf@walbum.dk

 

Bjørn Ølgaard
 
Windsurf Instruktør 1, Dansk Sejlunion
Speedbådskørekort
 
4138 1010
bjorn.olgaard@gmail.com