Klubmodul henter siden
Leje af Gefion til Nivå VinterCup 2022-23
Der er desværre ikke flere ledige pladser

 

Vores to J/80’ere Frigg og Gefion kan lejes til brug ved Nivå Vintercup i vinteren 2022/23. Det koster 5.000 kr. pr. båd og der betales samlet pr. besætning. Beløb dækker anvendelse af båden til vintercup sejladserne, men ikke deltagergebyret.

Ansvarlig rorsmand skal have duelighedsbevis. Alle i besætningen skal være medlem af Nivå Bådelaug.


Praktiske bestemmelser

Sejl: Der anvendes træningssejl med mindre andet aftales med Bjørn. Våde gennakere skal hænges til tørre i Juniorhuset.

Materiel: Instrument, VHF-radio, bådnøgle skal tilbage på deres pladser efter hver sejldag.

Havn: Båden skal ligge i Nivå Havn.

Skader: Skader skal straks meldes til Bjørn på mail sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk, også selvom skaden kan udbedres med det samme af lejer.

Det er lejers ansvar at sikre, at skader udbedres snarest muligt. Det koordineres med Bjørn mht. betaling af udlæg og evt. anvendelse af 3. part til at foretage reparationen.

Ved lejemålets start og afslutning gennemgås bådens tilstand med lejer ift. kendte og nye skader/slidtage.

Lejemålet udløber senest 2 uger før Sejlerskolen påbegynder praktisk sejlads. Ved større skader kan udløbet ske tidligere. 


 

Tilmeldte
1 /1
Tilmeldingsfrist
20.10.2022
Tidspunkt
16.10.2022 kl. 09.00 - 02.04.2023 kl. 13.00
Sted
Nivå Bugt
Pris
5000,00 kr.

Sponsorer