Klubmodul henter siden
Nivå J80 Forårs Cup
Nivå J80 Forårs Cup
 
 J80 sæsonen starter med et tune-up stævne i Nivå.  Der sejles mange sejladser på en kort bane og ligesom i ligasejladserne er der ingen vægtbegrænsning og mulighed for udskiftning mellem sejladserne. Stævnet tæller ikke med i J80 ranglisten.
 
 

1

REGLER

1.1

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter og klasseregler for J80. Der er ingen vægtbegrænsning og der er mulighed for udskiftning mellem sejladserne. En vanddunk på 20 kg kan erstatte påhængsmotoren.

1.2

Desuden gælder følgende regler:

Der startes ikke i middelvindstyrker under 2 m/s og over 12 m/s.

1.3

Reglerne er ændret således:

  • Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 10 minutter efter første båd, noteres ”ikke fuldført”.
  • Indledningen til Del 4 ændres således, at der er krav om at bære redningsvest under alle forhold, selv om der ikke vises flag herfor.
  • Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.
  • Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne.
  • Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle.
  • Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.
  • Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.
  • Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ”ikke startet”..

2

INDSKUD og TILMELDING

2.1

Indskuddet er 300 kr. Tilmelding kan kun ske på Nivå Bådelaugs hjemmesiden under ”Tilmelding”. Opret først en prifil. I tilfælde af problemer kontakt stævnelederen. Stævnet bliver kun gennemført, hvis der er tilmeldt min. 5 både den 26. april kl. 24. Hvis stævnet aflyses tilbagebetales indskuddet.

3

TIDSPLAN

3.1

Lørdag den 2. Maj og søndag den 3. Maj startes dagens 1. sejlads hurtigts muligt efter kl. 10. De efterfølgende sejladser umiddelbart efter. Der startes ikke efter kl. 16

3.2

Det tilstræbes at sejles mindst 6 sejladser pr. dag. Targettid er 15 - 20 min.

3.3

Der startes ikke efter kl. 16

4

SEJLADSBESTEMMELSER

Sejladsbestemmelserne er vedlagt i særskilt dokument

5

STED

5.1

Banen lægges ca. 1 nm SØ for Nivå Havn

6

BANERNE

Der sejles efter banen angivet i Sejladsbestemmelserne

7

STRAFSYSTEMER

Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.

8

POINTGIVNING

8.1

Der anvendes lavpointsystem som beskrevet i Tillæg A.

8.2

Det samlede antal sejladser tæller i det samlede resultat.

9

BEGRÆNSNINGER FOR SØSÆTNING OG OPTAGNING

Da der er fællessøsætning på Nivå Havn den 2. Maj henstilles det til deltagerne at søsætte deres både i Rungsted eller Vedbæk og sejle direkte til banen. Efter lørdagens sejladser kan Nivå Havn anløbes.

10

RADIOKOMMUNIKATION

Startproceduren vil, hvis det er muligt blive sendt på VHF kanal 77

11

PRÆMIER

Der uddeles præmier for hver fjerde deltagende båd.

12

ANSVARSFRASKRIVNING

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.)
Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

13

FORSIKRING

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

14

YDERLIGERE INFORMATION

Yderligere informationer kan fås ved at kontakte stævneleder på mob.: 22 21 22 46.

Stævneleder: Christian Caspersen cc@2cc.dk mobil: 22 21 22 46
 
 
 
 
Sejladsbestemmelser 

Nivå J80 Forårs Cup

J80 stævne i Nivå den 2. – 3. maj 2015

Sejladsbestemmelser

Banen lægges ud for eller sydøst for Nivå Havn i en afstand af ca. 1 sømil.

Der startes tidligst muligt efter kl. 10.

Der sejles indtil kl. 16, mindst 6 sejladser pr. dag, targettid 15 – 20 min.

Startlinje mellem orange flag på dommerbåd og stangbøje med orange flag eller rødt ”jordbær”

Topmærke er stort rødt ”jordbær” eller stangbøje med flag

Afvigermærke er mindre rødt ”jordbær

Bundmærke er rødt ”jordbær” eller stangbøje med flag (det samme som startlijemærket”

Mærkerne holdes om bb, (ved målgang om stb)

Der sejles to omgange.

Mållinje lig startlinje.

Startprocedure:

3 min. før start(varsel) sættes J80 flaget og der afgives lydsignal

2 min. før start (klar) sættes signalflag P og der afgives lydsignal

1 min. før start stryges signalflag P og der afgives lydsignal.

Ved start stryges J80 flaget og der afgives lydsignal.

Hvis det er muligt sendes startproceduren over VHF kanal 77

Hvis VHF anvendes afgives muligvis ikke lydsignal

Ved straf bruges 360 grader

 
 
 
 
 
 
 
 
Tilmeldte
1 /20
Tilmeldingsfrist
26.04.2015
Tidspunkt
02.05.2015 kl. 10.00 - 03.05.2015 kl. 16.00
Sted
Nivå Flak
Pris
300,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Sponsorer