Duelighed praktisk sejlads, mandag - 541
Tidspunkt
04.07.2022 kl. 18.00 - 04.07.2022 kl. 20.00
Sted
G-broen
Beskrivelse

Duelighedsbevis Praktisk sejlads, mandag – 2. års hold

Kurset for dig, som allerede har sejlet hos os i sidste sæson, eller som er øvet sejler og gerne vil have den sidste forberedelse til den praktiske prøve til Duelighedsbeviset.

Der vil blive undervist på både dansk og engelsk.

På 2. års holdene trænes samme øvelser som på første år med særlig vægt på de sværere øvelser, f.eks. afgang fra og anløb til bro (også i fremmed havn), anløb til mærker samt mand-over-bord manøvre.

Ved hver sæsonafslutning afholdes Duelighedsprøve i praktisk sejlads for de elever, der indstilles hertil.

Du blive kontaktet for den endelige holdsammensætning når vi nærmer os sæsonstart.

Deltagelse i praktisk sejlads kræver gyldigt aktivt medlemskab i NB.

Der sejles i klubbens J/80 - Frigg

Instruktør: Gert Jensen

Nivå Bådelaug