Hvorfor gå på sejlerskole?
 

Nivå Bådelaugs Sejlerskole er for voksne mænd og kvinder, som vil lære at sejle med sejl.

Sejlerskolens væsentligste aktivitet er at undervise nye sejlere i den grundviden og de praktiske færdigheder, som enhver sejler bør være i besiddelse af og som kræves til beståelse af Søfartsstyrelsens "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere".

Når du har erhvervet dit duelighedsbevis og fortsat ønsker at forbedre dine færdigheder til søs, kan du efterfølgende år tilmelde dig et af sejlerskolens hold.

Sejlerskolen råder over to J80'ere og en Spækhugger.
Som elev er du forpligtet til at i deltage i forårsklargøring af bådene. Et arbejde vi er sammen om, så vi lærer at vedligeholde og værne om bådene til egen og fælles glæde.

Undervisningen formidles af erfarne instruktører, som sammen med bådsmændene varetager sejlerskolens daglige drift på frivillig basis og af interesse for sejlerlivet. Læs alle detaljerne i vores folder eller kontakt os på sejlerskolen@nivaabaadelaug.dk for flere oplysninger.

Kom og vær med!

  

Denne side er drevet af Klubmodul.dk